Assalamu’alaikum Wr. wb

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Khadrotil muhtaromin, dumateng poro alim, poro ulama, poro kyai poro sepuh pini sepuh poro ustadz ustadzah dumateng panjeneganipun almukarram KH…… Ingkang kaulo mulyaaken ,lan sedoyo Ingkang mboten saget kaulo sebat setunggal setunggal. wabil khusus dumateng Almukarom KH. MAS AHMAD ANOM SUROTO S.Ag. ingkang biasa di sebat (KYAI DALANG TANPO WAYANG) yg mana beliau sekaligus menjabat sebagai ketua pengembangan da’wah ormas wirid qolbi pusat Indonesia ingkang kito mulyaaken lan kito tenggo fatwahipun soho nasihatipun.

Dumateng panjenenganipun bpk KH. Turmudzi selaku ketua yayasan musholla sabilul muttaqin lan sedoyo jajaranipun ingkang kaulo mulyaaken.

Dumateng bapak camat, bpk kades , lan bapak saking kepolisian ingkang sanget kaulo hormati.

Lan mboten kasupen dumateng sedoyo pemuda ugo pemudi kampung sumber agung lan poro tamu undangan ingkang sanget kaulo cintai

Al hamdulilah monggo sareng 2 muji syukur dumateng Allah SWT, deneng nopo dalu niko kito sedoyo saget kempal ten mriki panggenan kanti keafaan sehat wal afiyat seger kewarasan, mugo2 nggeh kulo njenengan mbenjang mlebet suargo bareng2.

Sholawat soho salam mugio katur deneng Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, mugi2 kanthi kito ngrawuhi acara maulid meniko saget dadosaken kito sedoyo termasuk umat ingkang angsal syafaatipun, Amin2 ya robbal alamin.

Hadirin-hadirot rohimakumullah

Sak derengipun acara kulo bikak, kawulo minangkani pranotocoro bade maosaken susunan acara

Acara ingkang pertama , pembukaan

Acara ingkang kaping kalih, waosan ayat-ayat suci al qur’an

Acara ingkang kaping tigo, waosan sholawat nabi bil qiyam lan fi hubbi

Acara ingkang kaping sekawan, sambutan saambutan

Acara ingkang kaping gangsal, pengajian umum

Lan acara ingkang terakhir , penutup sekaligus do’a

Acara ingkah pertama inggih meniko pembukaan ingkang bade dipun asto deneng bpk KH. Turmudzi

Matur nuwun, mugi-2 kanthi waosan meniko, acoro dadoso lancar , amin ya robbal alaim.

Acara ingkang nomer kalih inggih meniko waosan ayat-ayat suci Al Qur’an, ingkang bade dipun waos deneng Al Ustadz moh.Sholeh saking Gresik, dumateng penjenenganipun kawulo summanggaaken.

Dumateng penjenenganipun, kawulo aturaken maturnuwun. Mugi2 saget mempertebal iman lan taqwa dumateng Allah SWT.

Acara ingkang nomor tigo, inggih meniko waosan sholawat nabi bilqiyam lan fi hubbi , ingkang bade dipun pimpin deneng Ust. Salimul fikri Dkk saking grup shalawat Al- khidmah dumateng penjenenganipun kawulo summanggaaken.

Dumateng penjenenganipun kawulo aturaken maturnuwun.

Acara ingkang selajengipun, inggeh meniko sambutan2

Sambutan ingkang awal, saking Ketua panitia , Dumateng Penjenenganipun bpk. Mubarrok dawam kawulo summanggaaken.

Maturnuwun kawulo sampeaken.

Sambutan ingkang kaping kalih, saking bapak kepala desa pangkah kilen bpk M. Fauron sarjana sosial islam , dumateng panjenenganipun kaulo sumanggaaken

Maturnuwun kawulo sampeaken

Acara ingkang kaping gangsal iinggih meniko pengajian umum, ingkang bade dipun asto deneng AlMukarom KH. MAS AHMAD ANOM SUROTO S.Ag Dumateng penjenengaipun, wekdal sepenuhnya kawulo summanggaaken.

Maturnuwun kawulo aturaken, mugi2 punopo ingkang sampun dipun aturaken meniko, saget bermanfaat dumateng kito sedoyo amin ya rabbal alamin

Acara ingkang terakhir inggih meniko penutup sekaligus do’a, ingkang bade dipun asto deneng kyai haji..

Sakderengipun acara dipun tutup kulo minangkani pranotoacoro, mbok beleh wonten kesalahan ingkang mboten nyecek i ten manah panjenengan sedoyo kulo nyuwun agunging pangapunten, saking kulo tsummassalamu’alaikum Wr. Wb

Dumateng panjenenganipun romo kiyai haji wakdal soho panggenan kaulo sumanggaaken..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here